LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci gazowej sredniego cisnienia dn 90PE, 63PE, ul. Targowa oraz ul. Łąkowa w Solcu Kujawskim

Lokalizacja inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 90PE, dn 63PE na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 146/2, 315/5, 326/23, 326/22, położonych w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001]

1. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski o wszczęciu postępowania administracyjnego (obwieszczenie z dnia 22 listopada 2018r., WIPP-BPP.6733.35.2.2018)

2. Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego o wydanych postanowieniach oraz o możliwosci zapoznania się z materiałami (obwieszczenie z 24 stycznia 2019r., WIPP-BPP.6733.35.7.2018)

3. Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego o wydaniu decyzji Nr LICP/03/19 z 05 marca 2019r., (obwieszczenie z dnia 08 marca 2019r., WIPP-BPP.6733.35.11.2018)

4. Obwieszczenie Burmistrza Solec Kujawski o wydaniu decyzji nr Um/01/19 z 05 marca 2019r. (obwieszczenie z dnia 22 marca 2019r., WIPP-BPP.6733.35.14.2018)

Informacje

Rejestr zmian