LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci gazowej sredniego cisnienia dn 90PE, dn63PE, ul. Młyńska w Solcu Kujawskim

Lokalizacja inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 90PE, dn 63PE na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 1209/6, 1224/1, położonych w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001]

1. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 19 listopada 2018r., WIPP-BPP.6733.34.2.2018

2. Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego o wydanych postanowieniach oraz o możliwosci zapoznania się z materiałami (obwieszczenie z 21 stycznia 2019r., WIPP-BPP.6733.34.7.2018)

3. Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego (obwieszczenie z 21 lutego 2019r., WIPP-BPP.6733.34.10.2018)

Informacje

Rejestr zmian