LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, M.Solec Kujawski-Wypaleniska

Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 108/2, 112/2, obręb ewidencyjny M. Solec Kujawski [Nr 0001] oraz na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 86, 82/2, 81/4, obręb ewidencyjny Wypaleniska [Nr 0005], gmina Solec Kujawski

1. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski po wszczęciu postępowania administracyjnego (obwieszczenie z dnia 10 października 2018r., WIPP-BPP.6733.28.3.2018)

Informacje

Rejestr zmian