LICP o znaczeniu gminnym – budowa sieci wodociągowej na dz. nr 130/2 i 132/18 wraz z przyłączami do granicy działek w m. Chrośna, gmina Solec Kujawski

Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 130/2 i 132/18 wraz z przyłączami do granicy działek w m. Chrośna, gmina Solec Kujawski

  1. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 18 stycznia 2017r. (WIPP-BPP.6733.25.3.2016)
  2. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy o wydanych postanowieniach oraz o możliwosci zapoznania się z aktami sprawy (obwieszczenie z dnia 28 lutego 2017r., WIPP-BPP.6733.25.6.2016)
  3. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego (obwieszczenie z dnia 06 kwietnia 2017r., WIPP-BPP.6733.25.8.2016)

Informacje

Rejestr zmian