LICP o znaczeniu gminnym – budowa sieci wodociągowej (PE fi 90) w m. Otorowo, gmina Solec Kujawski

Budowa sieci wodociągowej (PE fi 90), na nieruchomościach o numerach ew. 183/26, 183/11, 258/1, 184/12, 184/43, obręb ewidencyjny Otorowo [Nr 0003], gmina Solec Kujawski

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski o wszczęciu postępowania administracyjnego z 10 sierpnia 2016r., WIPP-BPP.6733.11.3.2016

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy o wydaniu postanoiweń oraz o możliowsci zapoznania się z materiałami z 03 października 2016r. (WIPP-BPP.6733.11.6.2016)

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski o wydaniu decyzji z 21 listopada 2016r., WIPP-BPP.6733.11.8.2016

Informacje

Rejestr zmian