LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci wodociągowej, ul. Kasztanowa w Solcu Kujawskim

Budowa sieci wodociągowej w ul. Kasztanowej, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 79/16, 1350/2, 1446, położonych w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001]

1. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 24 wrzesnia 2018r., WIPP-BPP.6733.29.2.2018

2. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski o wydanych postanowieniach oraz o możliwosci zapoznania się z materiałami (obwieszczenie z dnia 15 listopada 2018r., WIPP-BPP.6733.29.6.2018)

3. Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego o wydaniu decyzji ustalającej inwestycję celu publicznego (obwieszczenie z dnia 28 grudnia 2018r., WIPP-BPP.6733.29.9.2018)

Informacje

Rejestr zmian