LICP – o znaczeniu gminnym – remont, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania segmentu C budynku przy ul. Kościuszki 12 w Solcu Kujawskim na potrzeby Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Remont, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania segmentu C budynku przy ul. Kościuszki 12 w Solcu Kujawskim na potrzeby Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 498, położonej w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001]

1. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy o wszczęciu postępowania administracyjnego z 31 października 2018r., WIPP-BPP.6733.31.3.2018

2. Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego o wydanych postanowieniach oraz o możliwosci zapoznania się z materiałami z 31 stycznia 2019r., WIPP-BPP.6733.31.8.2018

3. Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego o wydaniu decyzji LICP/02/19 z dnia 05 marca 2019r. (obwieszczenie z dnia 08 marca 2019r., WIPP-BPP.6733.31.11.2018)

4. Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 15 marca 2019r. o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalnosci decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

5. Postanowienie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 28 marca 2019r., WIPP-BPP.6733.31.18.2018, prostujące oczywistą omyłkę w postanowieniu z dnia 15 marca 2019r., WIPP-BPP.6733.31.11.2018

6. Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 29 lipca 2019r., WIPP-BPP.6733.31.21.2018 prostującą oczywistą omyłkę w decyzji nr LICP/02/19 z dnia 05 marca 2019r., WIPP-BPP.6733.31.10.2018

Informacja RODO

Informacje

Rejestr zmian