LICP – o znaczeniu gminnym – rozbudowa budynku Leśniczówki Chojnaty o pomieszczenie kancelarii oraz przebudowy wejścia do części mieszkalnej, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 26161/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Przyłubie [Nr 0004]

Lokalizacja inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla rozbudowy budynku Leśniczówki Chojnaty o pomieszczenie kancelarii oraz przebudowy wejścia do części mieszkalnej, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 26161/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Przyłubie [Nr 0004]

1. Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego o wydaniu dnia 05 czerwca 2020r. decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego (obwieszczenie z dnia 08 czerwca 2020r., WIPP-BPP.6733.5.3.2020)

Informacje

Rejestr zmian