Lokalizacja inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym – budowa elektroenergetycznej sieci nn, zasilającej złącze kablowo pomiarowe do budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Budowa elektroenergetycznej sieci nn, zasilającej złącze kablowo pomiarowe dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 2285/2, 2284/1, 2284/2, 2285/6, obręb ewidencyjny M. Solec Kujawski [Nr 0001]

1. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski o wszczęciu postępowania administracyjnego (pismo z dnia 19 czerwca 2018r., WIPP-BPP.6733.15.2.2018)

2. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski o wydanych postanowieniach oraz o możliwosci zapoznania się z materiałami przed wydaniem decyzji (pismo z dnia 08 sierpnia 2018r., WIPP-BPP.6733.15.6.2018)

3. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego (obwieszczenie z 12 wrzesnia 2018r., WIPP-BPP.6733.15.9.2018)

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian