MPZP dla gazociągu wysokiego cisnienia relacji PGE GiEK Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz – układ zasuw Otorowo na terenie Gminy Solec Kujawski, na terenie obrębu ewidencyjnego Wypaleniska, Makowiska oraz Otorowo, gmina Solec Kujawski

MPZP dla gazociągu wysokiego cisnienia relacji PGE GiEK Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz – układ zasuw Otorowo na terenie Gminy Solec Kujawski, na terenie obrębu ewidencyjnego Wypaleniska, Makowiska oraz Otorowo, gmina Solec Kujawski

1. Uchwała w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wysokiego cisnienia relacji PGE GiEK Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz – układ zasuw Otorowo na terenie Gminy Solec Kujawski, na terenie obrębu ewidencyjnego Wypaleniska, Makowiska oraz Otorowo, gmina Solec Kujawski (Uchwała Nr III/26/15 Rady miejskiej z dnia 30 stycznia 2015r.)

2. Obwieszczenie o Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wysokiego cisnienia relacji PGE GiEK Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz – układ zasuw Otorowo na terenie Gminy Solec Kujawski, na terenie obrębu ewidencyjnego Wypaleniska, Makowiska oraz Otorowo, gmina Solec Kujawski (Obwieszczenie z dnia 26 sierpnia 2015r.)

3. Uzgodnienia dotyczące formy, zawartosci, stopnia szczegółowosci, zakresu merytorycznego oraz źródeł informacji i danych wymaganych w prognozie oddziaływania na srodowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydane przez:

a) Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w  Bydgoszczy (uzgodnienie z 11 wrzesnia 2015r., WOO.411.185.2015.AG),

b) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy (uzgodnienie z 15 wrzesnia 2015r., NNZ.42.1.SK.1.2015)


Materiały oraz dokumenty (punkty od 1 do 3), których publikacja nastąpiła  na stronie internetowej bip.soleckujawski.pl, dostępne są również na stronie internetowej https://mst-solec-kujawski.rbip.mojregion.info/ w zakładce „Archiwalny BIP – Archiwum-Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – MPZP w trakcie opracowania”


4. Opracowanie ekofizjograficzne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wysokiego cisnienia relacji PGE GiEK Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz – układ zasuw Otorowo na terenie Gminy Solec Kujawski, na terenie obrębu ewidencyjnego Wypaleniska, Makowiska oraz Otorowo, gmina Solec Kujawski


5. Opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z dnia 12 lipca 2016r., NNZ.9022.1.350.2016, dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wysokiego cisnienia relacji PGE GiEK Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz – układ zasuw Otorowo na terenie Gminy Solec Kujawski, na terenie obrębu ewidencyjnego Wypaleniska, Makowiska oraz Otorowo, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko pismo.


6. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy z dnia 19 lipca 2016r., WOO.410.290.2016.KB, dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wysokiego cisnienia relacji PGE GiEK Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz – układ zasuw Otorowo na terenie Gminy Solec Kujawski, na terenie obrębu ewidencyjnego Wypaleniska, Makowiska oraz Otorowo, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko – pismo.


7. Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z dnia 25 lipca 2016r., NNZ.42.1.SK.1.2015.2016, dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wysokiego cisnienia relacji PGE GiEK Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz – układ zasuw Otorowo na terenie Gminy Solec Kujawski, na terenie obrębu ewidencyjnego Wypaleniska, Makowiska oraz Otorowo, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko pismo.


8. Opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z dnia 13 marca 2019r., NNZ.9022.1.101.2019, dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wysokiego cisnienia relacji PGE GiEK Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz – układ zasuw Otorowo na terenie Gminy Solec Kujawski, na terenie obrębu ewidencyjnego Wypaleniska, Makowiska oraz Otorowo, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko – pismo.


9. Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z dnia 15 marca 2019r., NNZ.42.1.SK.7.2018.2019, dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wysokiego cisnienia relacji PGE GiEK Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz – układ zasuw Otorowo na terenie Gminy Solec Kujawski, na terenie obrębu ewidencyjnego Wypaleniska, Makowiska oraz Otorowo, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko pismo.


10. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy z dnia 25 marca 2019r., WOO.410.72.2019.AT, dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wysokiego cisnienia relacji PGE GiEK Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz – układ zasuw Otorowo na terenie Gminy Solec Kujawski, na terenie obrębu ewidencyjnego Wypaleniska, Makowiska oraz Otorowo, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko – pismo.


11. Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy z dnia 25 marca 2019r., WOO.610.21.2019.AT, dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wysokiego cisnienia relacji PGE GiEK Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz – układ zasuw Otorowo na terenie Gminy Solec Kujawski, na terenie obrębu ewidencyjnego Wypaleniska, Makowiska oraz Otorowo, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko – pismo.


12. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MPZP DLA GAZOCIĄGU WYSOKIEGO CISNIENIA RELACJI PGE GiEK ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI BYDGOSZCZ – UKŁAD ZASUW OTOROWO NA TERENIE GMINY SOLEC KUJAWSKI, NA TERENIE OBRĘBU EWIDENCYJNEGO WYPALENISKA, MAKOWISKA ORAZ OTOROWO, GMINA SOLEC KUJAWSKI WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA SRODOWISKO

12.1. Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko

12.2. PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA GAZOCIĄGU WYSOKIEGO CISNIENIA RELACJI PGE GiEK ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI BYDGOSZCZ – UKŁAD ZASUW OTOROWO NA TERENIE GMINY SOLEC KUJAWSKI, NA TERENIE OBRĘBU EWIDENCYJNEGO WYPALENISKA, MAKOWISKA ORAZ OTOROWO, GMINA SOLEC KUJAWSKI WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA SRODOWISKO

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 1b

Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


13. UCHWALENIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO


14. Ogłoszenie Burmistrza Solca Kujawskiego o przyjęciu przez Radę Miejską w Solcu Kujawskim dnia 30 października 2020 roku Uchwały Nr XXII/194/20 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wysokiego ciśnienia relacji PGE GiEK Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz – układ zasuw Otorowo na terenie Gminy Solec Kujawski, na terenie obrębu ewidencyjnego Wypaleniska, Makowiska oraz Otorowo, gmina Solec Kujawski (art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)

Ogłoszenie Burmistrza Solca Kujawskiego o przyjęciu przez Radę Miejską w Solcu Kujawskim dnia 30 października 2020 roku Uchwały Nr XXII/194/20 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wysokiego ciśnienia relacji PGE GiEK Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz – układ zasuw Otorowo na terenie Gminy Solec Kujawski, na terenie obrębu ewidencyjnego Wypaleniska, Makowiska oraz Otorowo, gmina Solec Kujawski (art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) – wersja dostępna dla osób niepełnosprawnych


15. Uzasadnienie, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Uzasadnienie, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – wersja dostępna dla osób niepełnosprawnych


16. Podsumowanie do przyjętego dokumentu, o którym mowa w art. 55 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Podsumowanie do przyjętego dokumentu, o którym mowa w art. 55 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – wersja dostępna dla osób niepełnosprawnych
Informacje

Rejestr zmian