MPZP „Garbary – Lesna” w Solcu Kujawskim

Procedura prac planistycznych

1. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Garbary – Lesna” w Solcu Kujawskim Nr XXVIII/253/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 9 czerwca 2017r.


2. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Garbary – Lesna” w Solcu Kujawskim (na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2015r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym)


3. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Garbary – Lesna” w Solcu Kujawskim (na podstawie art. 39.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o srodowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziaływania na srodowisko)


4. Uzgodnienia dotyczące formy, zawartosci, stopnia szczegółowosci, zakresu merytorycznego oraz źródeł informacji i danych wymaganych w prognozie oddziaływania na srodowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydane przez:

a) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy (uzgodnienie z 04 wrzesnia 2018r., NNZ.42.1.SK.4.2018),

b) Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy (uzgodnienie z 26 wrzesnia 2018r., WOO.411.175.2018.KB).


5. Opracowanie ekofizjograficzne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Garbary – Lesna” w Solcu Kujawskim


6. Opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z dnia 11 marca 2020r., NNZ.9022.1.78.2020, dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Garbary – Lesna” w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko – opinia.


7. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy z dnia 13 marca 2020r., WOO.410.56.2020.KB, dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Garbary – Lesna” w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko opinia.


8. Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z dnia 24 marca 2020r., NNZ.42.1.SK.1.2020, dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Garbary – Lesna” w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko opinia.


9. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „GARBARY – LEŚNA” W SOLCU KUJAWSKIM WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (wyłożenie w dniach od 03 grudnia 2020r. do 14 stycznia 2021r.)

9.1.Ogłoszenie Burmistrza Solca Kujawskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Garbary-Leśna” w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie Burmistrza Solca Kujawskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Garbary-Leśna” w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – wersja dostępna

9.2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Garbary-Leśna” w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załącznik nr 1 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Garbary-Leśna” w Solcu Kujawskim

– Załącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko


10. UCHWALENIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

UCHWAŁA NR XXVI/226/21 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 26 MARCA 20021 ROKU W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GARBARY – LEŚNA W SOLCU KUJAWSKIM


11. Ogłoszenie Burmistrza Solca Kujawskiego o przyjęciu przez Radę Miejską w Solcu Kujawskim dnia 26 marca 2021 roku Uchwały Nr XXVI/226/21 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Garbary – Leśna w Solcu Kujawskim (art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)


12. Uzasadnienie, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko


13. Podsumowanie do przyjętego dokumentu, o którym mowa w art. 55 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Informacje

Rejestr zmian