MPZP – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Lipowej i ulicy Toruńskiej w Solcu Kujawskim

Procedura prac planistycznych

1. Uchwała Nr XXI/186/20 Rady miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 września 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Lipowej i ulicy Toruńskiej w Solcu Kujawskim


2. Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Lipowej i ulicy Toruńskiej w Solcu Kujawskim (na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Lipowej i ulicy Toruńskiej w Solcu Kujawskim (na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) – wersja dostępna


3. Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Lipowej i ulicy Toruńskiej w Solcu Kujawskim (na podstawie art. 39.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)

Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Lipowej i ulicy Toruńskiej w Solcu Kujawskim (na podstawie art. 39.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) – wersja dostępna

 

 

Informacje

Rejestr zmian