MPZP – nieaktualne

L.p. Nazwa Nazwa skrócona Powierzchnia Zatwierdzony
Opublikowany Uwagi
1.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu usług, przemysłu i składów położonego wzdłuż północnej strony drogi Bydgoszcz-Toruń                  

D1

   

II/5/98

20 XI 1998 r.

Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 5, poz. 18

25 I 1999 r.

MPZP traci moc w związku z wejściem w życie Uchwały Nr XXXVII/274/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 marca 2010 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Solcu Kujawskim ograniczony od północy linią kolejową Piła-Bydgoszcz-Toruń-Warszawa (dz. nr 1163), od zachodu ulicą Kujawską (dz. nr 1094) i granicami działek nr: 1039, 1038, 1037, 1036/2, 1048, 1050, 1051, 1073/3, od południa granicami działek nr: 1072/1, 1071/1, 1068/2, drogą krajową nr 10 (dz. nr 992/1), od wschodu granicami działek nr: 1131, 1130, 1029, 1115/1, 1115/2, 1114, 1110, 1095/10, 1095/13, 1095/5, 1095/8, 1095/7 w obszarze objętym niniejszą uchwałą.

MPZP traci moc w związku z wejściem w życie Uchwały Nr XXXVII/287/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 maja 2010 r., w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług, przemysłu i składów, położonego w Solcu Kujawskim wzdłuż północnej strony drogi Bydgoszcz-Toruń – w obszarze objętym niniejszą uchwałą.

2.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów targowo – wystawienniczych, przemysłowo – składowych i usługowo – handlowych w Solcu Kujawskim    

D4

   

XXXIII/265/2002

22 III 2002 r.

Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 38, poz. 725

17 V 2002 r.

MPZP traci moc w związku z wejściem w życie Uchwały Nr XL/315/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów targowo-wystawienniczych, przemysłowo-składowych i usługowo-handlowych w Solcu Kujawskim /Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 156, poz.1321 z 13 lipca 2011 r./.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>