MPZP – obowiązujące

 

L.p.

Nazwa

Nazwa skrócona Powierzchnia

Zatwierdzony

Opublikowany

Uwagi

1.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Solca Kujawskiego dotyczącej cześci działki nr 740/4 położonej przy ulicy Powstańców

A1

Tekst i rysunek

   

XI/72/95

23 VIII 1995 r.

Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 1, poz. 73

31 VIII 1995 r.

 

2.

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski

H1, I1

Tekst i rysunek

   

XXXII/186/97

04 VII 1997 r.

Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 28, poz. 141

23 VII 1997 r.

Zmiana – Uchwała Nr XI/75/2003 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część terenów Radiowego Centrum Nadawczego Pierwszego Programu Polskiego Radia S.A. we wsi Przyłubie /Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 11, poz.120/.

3.

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Solca Kujawskiego

A2

Tekst i rysunek

   

XXXIV/189/97

26 IX 1997 r.

Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 42, poz. 229

31 X 1997 r.

MPZP traci moc w związku z wejściem w życie Uchwały Nr XIII/102/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Strumykowa” w Solcu Kujawskim /Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 64, poz.1056 z 24 kwietnia 2008 r./, w obszarze objętym niniejszą uchwałą.

4.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przemysłu, rzemiosła, usług i handlu z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej obejmującego działkę nr 261 przy ulicy Błonie w Solcu Kujawskim

A3

Tekst i rysunek

   

XXXIV/190/97

26 IX 1997 r.

Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 42, poz. 230

31 X 1997 r.

 
 5.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu rzemiosła i usług z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej obejmującego działki nr 911/5, 911/7, 911/8, 911/13 i 911/14 przy ulicy Leśnej w Solcu Kujawskim

A4

Tekst i rysunek

   

XXXIV/191/97

26 IX 1997 r.

Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 42, poz. 231

31 X 1997 r.

 
6.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usług rzemieślniczych ul. Średnia, Solec Kujawski

D2

Tekst i rysunek

   

IV/17/98

22 XII 1998 r.

Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 17, poz. 91

18 III 1999 r.

 
7.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-rzemieślniczej w Solcu Kujawskim

C1

Tekst i rysunek

   

IV/16/98

22 XII 1998 r.

Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 17, poz. 90

18 III 1999 r.

 
8.

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Solca Kujawskiego

D3, A5, C2

Tekst i rysunek

   

 

VI/49/99

26 III 1999 r.

 

Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 38, poz. 308

21 VI 1999 r.

MPZP traci moc w związku z wejściem w życie Uchwały Nr XIII/102/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Strumykowa” w Solcu Kujawskim /Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 64, poz.1056 z 24 kwietnia 2008 r./, w obszarze objętym niniejszą uchwałą.

MPZP traci moc w związku z wejściem w życie Uchwały Nr XXXVII/274/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 marca 2010 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Solcu Kujawskim ograniczony od północy linią kolejową Piła-Bydgoszcz-Toruń-Warszawa (dz. nr 1163), od zachodu ulicą Kujawską (dz. nr 1094) i granicami działek nr: 1039, 1038, 1037, 1036/2, 1048, 1050, 1051, 1073/3, od południa granicami działek nr: 1072/1, 1071/1, 1068/2, drogą krajową nr 10 (dz. nr 992/1), od wschodu granicami działek nr: 1131, 1130, 1029, 1115/1, 1115/2, 1114, 1110, 1095/10, 1095/13, 1095/5, 1095/8, 1095/7 w obszarze objętym niniejszą uchwałą.

9.

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Solca Kujawskiego dotyczącej powiększenia istniejącego cmentarza

C3

Tekst i rysunek

   

XII/92/99

10 XI 1999 r.

Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 98, poz. 1058

28 XII 1999 r.

 

10.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo – rzemieślniczej w Solcu Kujawskim

C4

Tekst i rysunek

   

XIII/102/99

21 XII 1999 r.

Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 19, poz. 139

21 IV 2000 r.

 
11.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych, produkcyjno-składowych i mieszkaniowych położonych w rejonie skrzyżowania ulicy Leśnej i linii kolejowej Bydgoszcz – Toruń

A6

Tekst i rysunek

   

XXII/158/2000

08 XII 2000 r.

Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 23, poz. 392

16 V 2001 r.

Zmiana – Uchwała Nr XVIII/148/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych w rejonie ulic: Leśnej, Powstańców i Garbary w Solcu Kujawskim /Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 121, poz.1946/.

12.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej, wieś Otorowo, gmina Solec Kujawski

E1

Tekst i rysunek

   

XXIV/178/2001

16 II 2001 r.

Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 30, poz. 512

01 VI 2001 r.

 
13.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej, składów i magazynów wieś Makowiska – Wypaleniska, gmina Solec Kujawski

F1

Tekst i rysunek

   

XXVI/203/2001

26 IV 2001 r.

Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 24, poz. 409

17 V 2001 r.

 
14.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej i rekreacyjno – sportowej

B1

Tekst i rysunek

   

XXVI/204/2001

26 IV 2001 r.

Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 55, poz. 1141

24 VIII 2001 r.

 
15.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych na części działek nr 922/10 i 922/11 oraz na działkach nr 919/1, 922/12 i 922/13 w Solcu Kujawskim

A7

Tekst i rysunek

   

IV/20/2002

30 XII 2002 r.

Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 84, poz. 1234

04 IX 2003 r.

 
16.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego część terenów Radiowego Centrum Nadawczego Pierwszego Programu Polskiego Radia S.A. we wsi Przyłubie

H2

Tekst i rysunek

   

XI/75/2003

28 XI 2003 r.

Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 11, poz. 120

12 II 2004 r.

 
17.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych i handlu obejmującego obszar działek nr 224/1, 224/4, 225, 228, 230/4, 230/5, 231/1-5, 232 i 233 we wsi Otorowo, gmina Solec Kujawski

E2

Tekst i rysunek

   

XIX/128/2004

24 IX 2004 r.

Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 90, poz. 1664

01 VIII 2005 r.

 
18.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren działki nr 345 przy ulicy Ogrodowej w Solcu Kujawskim

C5

Tekst i rysunek

   

XIX/129/2004

24 IX 2004 r.

Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 84, poz. 1583

14 VII 2005 r.

 
19.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Solcu Kujawskim w rejonie ulic Tartacznej, Toruńskiej i Lipowej

B2

Tekst i rysunek

   

XXIII/164/2005

31 III 2005 r.

Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 66, poz. 1274

27 V 2005 r.

 
20.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z usługami towarzyszącymi w rejonie ulic: Kujawska, Tartaczna, Lipowa, Młyńska, Topolowa w Solcu Kujawskim

B3

Tekst i rysunek

   

XXXIV/232/2006

07 IV 2006 r.

Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 74, poz. 1253

14 VI 2006 r.

 
21.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Strumykowa” w Solcu Kujawskim

A8

Tekst i rysunek

   

XIII/102/08

21 II 2008 r.

Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 64, poz. 1056

24 IV 2008 r.

 
22.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych w rejonie ulic: Leśnej, Powstańców i Garbary w Solcu Kujawskim

A9

Tekst i rysunek

   

XVIII/148/08

28 VIII 2008 r.

Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 121, poz. 1946

16 IX 2008 r.

 
23.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Solcu Kujawskim ograniczony od północy linią kolejową Piła-Bydgoszcz-Toruń-Warszawa (dz. nr 1163), od zachodu ulicą Kujawską (dz. nr 1094) i granicami działek nr: 1039, 1038, 1037, 1036/2, 1048, 1050, 1051, 1073/3, od południa granicami działek nr: 1072/1, 1071/1, 1068/2, drogą krajową nr 10 (dz. nr 992/1), od wschodu granicami działek nr: 1131, 1130, 1029, 1115/1, 1115/2, 1114, 1110, 1095/10, 1095/13, 1095/5, 1095/8, 1095/7

D5

Tekst i rysunek

   

XXXV/274/10

25 III 2010 r.

Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 90, poz. 1093

17 V 2010 r.

 
24.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług, przemysłu i składów, położnego w Solcu Kujawskim wzdłuż północnej strony drogi Bydgoszcz-Toruń

D6

Tekst i rysunek

   

XXXVII/287/10

27 V 2010 r.

Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 118, poz. 1520

20 VII 2010 r.

 
25.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Toruńska, Tartaczna i Kujawska w Solcu Kujawskim

B4

Tekst, rysunek 1 i rysunek 2

   

XXXVIII/292/10

29 VI 2010 r.

Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 131, poz. 1672

18 VIII 2010 r.

 
 26.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów targowo-wystawienniczych, przemysłowo-składowych i usługowo-handlowych w Solcu Kujawskim

D7

Tekst i rysunek

   

XL/315/10

30 IX 2010 r.

Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 156, poz. 1321

13 VII 2011 r.

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>