Nadawanie lub zmiana numeru PESEL

Nadawanie lub zmiana numeru PESEL

  • Wydział Wydział Spraw Obywatelskich
  • Termin załatwienia Niezwłocznie
  • Osoba kontaktowa Katarzyna Orzechowska
  • Miejsce załatwienia pok. nr 6, UM
  • Telefon kontaktowy 52 387 01 16
  • Miejsce odbioru w godzinach urzędowania
  • Wymagane dokumenty Numer PESEL jest to jedenastocyfrowy symbol numeryczny, jednoznacznie identyfikujący osobę fizyczną, zawierający datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci oraz liczbę kontrolną.
   Osobie, której dane są gromadzone w rejestrze PESEL i rejestrze mieszkańców, nadaje się numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności.
   Numer PESEL jest nadawany z urzędu. Wyjątek stanowią osoby zobowiązane do posiadania numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów - wówczas numer PESEL nadaje się na wniosek takiej osoby.

   Numer PESEL jest zmieniany w przypadku:
   1) Sprostowania daty urodzenia;
   2) Zmiany płci;
   3) Nadania numeru PESEL na skutek omyłki organu administracji publicznej mającej wpływ na numer PESEL lub wprowadzenia w błąd organu administracji publicznej co do tożsamości osoby.

   Wymagane dokumenty i wnioski:
   1. Wypełniony i podpisany formularz „Wniosek o nadanie numeru PESEL”;
   2. Dowód osobisty lub paszport;
   3. Dokumenty potwierdzające dane wskazane we wniosku;
   4. Ewentualnie dokumenty uzasadniające zmianę numeru PESEL.
  • Opłaty Brak
  • Tryb odwoławczy Brak
  • Uwagi

   Szczegółowe informacje znajdują się w Karcie Usług Nr 11, stanowiącej załącznik

  • Podstawa prawna

   Szczegóły w Karcie Usług

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian