Obwieszczenia Burmistrza – regulacja stanu prawnego nieruchomosci (postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy)

2016r.


1. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 15 wrzesnia 2016r., WIPP-BPP.6730.52.4.2016 (dot. dz. nr 899/57),


2. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z 14 wrzesnia 2016r., WIPP-BPP.6730.57.3.2016 (dot. dz. nr 765/17)


3. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z 05 października 2016r., WIPP-BPP.6730.63.3.2016 (dot. regulacji działki nr 315/6, obręb ewidencyjny M. Solec Kujawski)


4. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 05 grudnia 2016r., WIPP-BPP.6730.72.5.2016 (dot. regulacji działki nr 411, obręb ewidencyjny M.Solec Kujawski)


5. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 08 grudnia 2016r., WIPP-BPP.6730.75.4.2016 (dot. regulacji działki nr 625, obręb ewidencyjny Przyłubie [Nr 0004], gmina Solec Kujawski)


6.Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 grudnia 2016r., WIPP-BPP.6730.75.7.2016 (dot. regulacji działki nr 625, obręb ewidencyjny Przyłubie [Nr 0004], gmina Solec Kujawski)


2017r.


7.Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 stycznia 2017r., WIPP-BPP.6730.2.4.2017 (dot. regulacji działki nr 1836, obręb ewidencyjny M.Solec Kujawski)


8.Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 stycznia 2017r., WIPP-BPP.6730.2.6.2017 (dot. regulacji działki nr 2410, obręb ewidencyjny M.Solec Kujawski)


9.Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 stycznia 2017r., WIPP-BPP.6730.4.4.2017 (dot. regulacji działki nr 1846, obręb ewidencyjny M.Solec Kujawski)


10. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 02 czerwca 2017r., WIPP-BPP.6730.38.4.2017 (dot. regulacji działki nr 472, obręb ewidencyjny M.Solec Kujawski)


11. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 23 czerwca 2017r., WIPP-BPP.6730.39.4.2017 (dot. regulacji działki nr 146, obręb ewidencyjny Makowiska)


12. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 października 2017r., WIPP-BPP.6730.80.3.2017 (dot. regulacji działki nr 82/4, obręb ewidencyjny M. Solec Kujawski)

13.Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 24 listopada 2017r., WIPP-BPP.6730.85.3.2017 (dot. regulacji działki nr 244/4, obręb ewidencyjny M. Solec Kujawski)


14. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 19 grudnia 2017r., WIPP-BPP.6730.39.8.2017 (dot. regulacji działki nr 146, obręb ewidencyjny Makowiska)


15. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 stycznia 2018r., WIPP-BPP.6730.100.4.2017 (dot. regulacji działki nr 2040, obręb ewidencyjny Solec Kujawski)


2018r.


16.Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 15 marca 2018r., WIPP-BPP.6730.17.3.2018 (dot. regulacji działki nr 323, obręb ewidencyjny Solec Kujawski)


17. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 października 2018r., WIPP-BPP.6733.28.6.2018 (dot. regulacji działki nr 82/2, obręb ewidencyjny M. Solec Kujawski)


2019r.


18. Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 10 kwietnia 2019r., WIPP-BPP.6730.28.3.2019 (dot. regulacji działki nr 1583/1, obręb ewidencyjny M. Solec Kujawski)

19. Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 24 lipca 2019r., WIPP-BPP.6730.60.3.2019 (dot. regulacji działki nr 387/5, obręb ewidencyjny M. Solec Kujawski)

Informacja RODO

20. Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 24 lipca 2019r., WIPP-BPP.6730.60.6.2019 (dot. regulacji działki nr 386/6, obręb ewidencyjny M. Solec Kujawski)

Informacja RODO

21. Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 14 października 2019r., WIPP-BPP.6730.75.5.2019 (dot. regulacji działki nr 284, obręb ewidencyjny M. Solec Kujawski)


2020r.


22. Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 02 stycznia 2020r., WIPP-BPP.6730.94.3.2019 (dot. regulacji stanu prawnego działek 82/4, 82/5, 82/2, obręb ewidencyjny Wypaleniska)

Informacja RODO

23. Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 02 stycznia 2020r., WIPP-BPP.6730.97.3.2019 (dot. regulacji stanu prawnego działki 747/16, obręb ewidencyjny M. Solec Kujawski)

Informacja RODO


2021r.


24. Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 15 listopada 2021r., WIPP-BPP.6730.102.5.2021 (dot. regulacji stanu prawnego działki nr 666, obręb ewidencyjny M. Solec Kujawski)

Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 15 listopada 2021r., WIPP-BPP.6730.102.5.2021 (dot. regulacji stanu prawnego działki nr 666, obręb ewidencyjny M. Solec Kujawski) – wersja dostępna

Informacja RODO

Informacje

Rejestr zmian