Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 07.05.2021 r., znak: ROŚiR.6220.1.10.2018 dot. uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko

Podanie do publicznej wiadomości, iż w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w ramach którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie istniejącej fermy drobiu obejmującej rozbudowę budynków inwentarskich dla dodatkowej obsady 90 000 stanowisk dla bojlerów kurzych (360 DJP)”, na działce nr ew. 1130/2 obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001] przy ul. Kopernika, uzupełniono raport o oddziaływaniu na środowisko.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian