Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 07.12.2016 r., znak: ROŚiR.6220.26.2016 – regulacja stanu prawnego nieruchomości

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 07.12.2016 r., znak: ROŚiR.6220.26.2016, dotyczące regulacji stanu prawnego nieruchomości ozn. nr ew. 765/17, obręb M. Solec Kujawski (postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach)

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian