Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 28.04.2017 r., znak: ROŚiR.6220.18.2016 – „budowa zakładu produkcji metalowych elementów wentylacyjnych oraz przeciwpożarowych”

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski dot. prowadzonej procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie zakładu produkcji metalowych elementów wentylacyjnych oraz przeciwpożarowych”, na działkach nr ew. 919/5 i 919/6, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001], przy ul. Powstańców w Solcu Kujawskim

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian