Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29.09.2016 r., znak: ROŚiR.6220.1.2016 – montaż wewnątrz istniejącego budynku instalacji do przetwarzania (odzysku) rozpuszczalników

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski dot. prowadzonej procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „montażu wewnątrz istniejącego budynku instalacji do przetwarzania (odzysku) rozpuszczalników palnych i niepalnych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Alpinus Chemia Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian