Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 4 marca 2016 r., znak: ROŚiR.6220.17.2015 – budowa dwóch budynków inwentarskich

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie dwóch budynków inwentarskich do tuczu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” w m. Otorowo, gm. Solec Kujawski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian