Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego powiadamiające o zamiarze włączenia do gminnej ewidencji zabytków kart adresowych obejmujących historyczny układ urbanistyczny i układy ruralistyczne na terenie Gminy Solec Kujawski

Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego powiadamiające o zamiarze włączenia do gminnej ewidencji zabytków kart adresowych obejmujących historyczny układ urbanistyczny i układy ruralistyczne na terenie Gminy Solec Kujawski….

Karta adresowa zabytku nieruchomego – Solec Kujawski

Karta adresowa zabytku nieruchomego – Otorowo

Karta adresowa zabytku nieruchomego- Przyłubie

Karta adresowa zabytku nieruchomego – Chrośna

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian