Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 16 lipca 2021 r., znak:ROŚiR.6220.1.9.2021 – dot. wszczęcia postępowania dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącego zakładu ubojni (…)”

Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącego zakładu ubojni drobiu o magazyn wysokiego składowania gotowych wyrobów wraz z infrastrukturą, zmianą użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego oraz budową i przebudową istniejącej infrastruktury drogowej, wod-kan, energetycznej i telekomunikacyjnej na terenie P.D. DROBEX Sp. z o.o. na dz. nr 990/4, 990/10 i 994 , obręb M. Solec Kujawski.”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian