Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 3 kwietnia 2020 r., znak: ROŚiR.6220.1.2.2020 – dot. „Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 249 w Solcu Kujawskim dla zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim wraz z przebudową oświetlenia ulicznego” oraz „Przebudowa dróg gminnych wraz z budową infrastruktury pieszo-rowerowej w Solcu Kujawskim pn.: „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej wraz z przebudową oświetlenia ulicznego”.

Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 249 w Solcu Kujawskim dla zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim wraz z przebudową oświetlenia ulicznego” oraz „Przebudowa dróg gminnych wraz z budową infrastruktury pieszo-rowerowej w Solcu Kujawskim dla zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej wraz
z przebudową oświetlenia ulicznego”.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian