Obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych do rowów melioracyjnych będących w zlewni rowu soleckiego na terenie Parku Przemysłowym Etap II w Solcu Kujawskim…

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 6.04.2020 r. podające do publicznej wiadomości informacje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych do rowów melioracyjnych na terenie Parku Przemysłowego Etap II w Solcu Kujawskim (znak sprawy: GD.ZUZ.5.421.399.2019.MK)
______________________
Obwieszczenie z dnia 30 lipca 2020 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji znak:GD.ZUZ.5.421.399.2019.MK dla Gminy Solec Kujawski, udzielającą pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych do rowów meiloracyjnych na terenie Parku Przemysłowego Etap II w Solcu Kujawskim oraz wygaszenie obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego….

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian