Obwieszczenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych polegającej na rozbiórce istniejącej linii elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV „Przyłubie Ujęcie Wody”….

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji dla Enea Operator Sp. z o.o….

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 maja 2021 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pełnomocnika spółki Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Oddział Dystrybucji Bydgoszcz w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych….(znak sprawy: WIR.II.746.1.23.2021.ML)

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian