Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 lipca 2016 r., znak: RL.6220.7.4.2016 – rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 249 na odcinku od drogi krajowej nr 80 w Czarnowie do ulicy Bydgoskiej w Solcu Kujawskim

Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka dot. zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 249 na odcinku od drogi nr 80 w Czarnowie do ulicy Bydgoskiej w Solcu Kujawskim

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian