Obwieszczenie z dnia 1.04.2021 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informujący o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia…..

Obwieszczenie z dnia 1.04.2021 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informujący o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wydobycie z koryta rzeki Wisły piasku i żwiru….

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian