Obwieszczenie z dnia 21.09.2020 r., znak: ROŚiR.6220.1.6.2020 dot. opinii o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do granicy działek oraz tłocznią ścieków z kablem zasilającym w ulicy Średniej i Jagodowej”.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian