Ochrona powietrza

                                                              DOTACJE 2021

____________________

__________________
Obowiązki sprawozdawcze podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie raportowania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji oraz sporządzania wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska – informacja o uruchomieniu funkcjonalności generowania w systemie Krajowej bazy wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

________________
Spalanie odpadów w przydomowych kotłowniach.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian