Ochrona Środowiska

Termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowań zbiorowych przez Koło Łowieckie „Rybołów” w Bydgoszczy

Termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowań zbiorowych przez Koło Łowieckie „Rybołów” w Bydgoszczy

Termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowań zbiorowych przez Koło Łowieckie „Miś” w Bydgoszczy

Termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowań zbiorowych przez Koło Łowieckie „Fala” w Warszawie

Informacja Burmistrza  Solca Kujawskiego o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji – 2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa z dnia 28.12.2020 r.    

***

Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z dnia 01.12.2020 r.

***

Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z dnia 13.11.2020 r.

***

Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego informujące o terminie rozpoczęcia i zakończenia polowań zbiorowych – Koło Łowieckie „Rybołów”

***

Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego informujące o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych- Koło Łowieckie „Fala” oraz Wojskowe Koło Łowieckie 250 „Miś”

***

WŁAŚCICIELE LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA

Minister Środowiska informuje o przystąpieniu do wykonania – w cyklu 5 letnim (lata 2015 – 2019) opracowania pod nazwą: „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015 – 2019”.

Do sporządzania okresowych wielkoobszarowych inwentaryzacji stanu lasów oraz aktualizacji stanu zasobów leśnych zgodnie z zapisami art. 13a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1153 ze zm.) zobowiązane są Lasy Państwowe.

Celem opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji dostarczą dane o lasach polskich do sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, banku danych o lasach oraz będą służyły formułowaniu, realizacji i oceny polityki leśnej Państwa.

Zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy o lasach opracowanie będzie również obejmować lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa.

Prace w terenie, niezbędne do wykonania opracowania będą przeprowadzać pracownicy Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (oddziały w: Białymstoku, Brzegu, Gdyni, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Przemyślu, Radomiu, Szczecinku i Warszawie).

Prace w poszczególnych latach 5-letniego cyklu obejmą 20% powierzchni lasów i będą polegały na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4×4 km, według zasad określonych w Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu zatwierdzonej przez Ministra Środowiska w dniu 27 lutego 2015 r. Prace terenowe, w każdym roku 5-letniego cyklu, będą wykonywane w miesiącach: czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>