Odroczenie terminu płatności podatku od środków transportowych

Odroczenie terminu płatności podatku od środków transportowych

  • Wydział Wydział Budżetu i Finansów
  • Termin załatwienia w jak najszybszym terminie jednak nie dłużej niż miesiąc, w sprawach szczególnie skomplikowanych 2 miesiące
  • Osoba kontaktowa Agnieszka Nadolna
  • Miejsce załatwienia UMiG, pok 16
  • Telefon kontaktowy (052) 387-01-37
  • Miejsce odbioru UMiG
  • Wymagane dokumenty Wniosek o odroczenie podatku od środków transportowych, wraz z załącznikami dokumentującymi sytuację opisaną we wniosku.
  • Opłaty brak
  • Tryb odwoławczy Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w trminie 14 dni od dnia odbioru decyzji za pośrednictwem tutejszego Urzędu
  • Uwagi

   Szczegółowe informacje znajdują się w Karcie Usług nr 2 stanowiący załącznik

  • Podstawa prawna

   1) ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.),

   2) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian