Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z dnia 25 lipca 2016r., NNZ.42.1.SK.1.2015.2016, dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wysokiego cisnienia relacji PGE GiEK Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz – układ zasuw Otorowo na terenie Gminy Solec Kujawski, na terenie obrębu ewidencyjnego Wypaleniska, Makowiska oraz Otorowo, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko

  • Nr karty/rok 33/2020
  • Rodzaj dokumentu opinia
  • Temat dokumentu Opinia PPIS w Bydgoszczy do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wysokiego cisnienia relacji PGE GiEK Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz – układ zasuw Otorowo na terenie Gminy Solec Kujawski, na terenie obrębu ewidencyjnego Wypaleniska, Makowiska oraz Otorowo, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko (opinia z dnia 25 lipca 2016r., NNZ.42.1.SK.1.2015.2016)
  • Nazwa dokumentu Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Opinia PPIS w Bydgoszczy do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wysokiego cisnienia relacji PGE GiEK Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz – układ zasuw Otorowo na terenie Gminy Solec Kujawski, na terenie obrębu ewidencyjnego Wypaleniska, Makowiska oraz Otorowo, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko (opinia z dnia 25 lipca 2016r., NNZ.42.1.SK.1.2015.2016)
  • Obszar, którego dokument dotyczy Otorowo, Wypalesnika, Makowiska (gmina Solec Kujawski)
  • Znak sprawy WIPP-BPP.6721.1.2014
  • Dokument wytworzył Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
  • Data dokumentu 25.07.2016
  • Dokument zatwierdził -
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miejaki w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski, Biuro Planowania Przestrzennego (budynek B, pok. nr 28)
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://mst-solec-kujawski.rbip.mojregion.info/mpzp-dla-gazociagu-wysokiego-cisnienia-relacji-pge-giek-oddzial-zespol-elektrocieplowni-bydgoszcz-uklad-zasuw-otorowo-na-terenie-gminy-solec-kujawski-na-terenie-obrebu-ewidencyjnego-wypaleniska-ma/
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 31/2020, 32/2020
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 25.07.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian