Opinia PPIS w Bydgoszczy do projektu miejscowego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „droga krajowa nr 10 – część północna” w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (opinia z dnia 28 października 2020r., NNZ.42.1.SK.6.2018.2020)

  • Nr karty/rok 42/2021
  • Rodzaj dokumentu opinia
  • Temat dokumentu Opinia PPIS w Bydgoszczy do projektu miejscowego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „droga krajowa nr 10 – część północna” w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (opinia z dnia 28 października 2020r., NNZ.42.1.SK.6.2018.2020)
  • Nazwa dokumentu opinia Państowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Opinia PPIS w Bydgoszczy do projektu miejscowego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „droga krajowa nr 10 – część północna” w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (opinia z dnia 28 października 2020r., NNZ.42.1.SK.6.2018.2020)
  • Obszar, którego dokument dotyczy Solec Kujawski ( gmina: Solec Kujawski, powiat: bydgoski )
  • Znak sprawy WIPP-BPP.6721.3.2018
  • Dokument wytworzył Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
  • Data dokumentu 28.10.2020
  • Dokument zatwierdził -
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski, Biuro Planowania Przestrzennego (budynek B, pok. nr 28)
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu https://mst-solec-kujawski.rbip.mojregion.info/mpzp-droga-krajowa-nr-10-czesc-polnocna-w-solcu-kujawskim/
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 23/2018, 25/2018, 23/2020, 41/2021
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 05.02.2021
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian