Opinia PPIS w Bydgoszczy z dnia 26.07.2016r., NNZ.42.1.SK.2.2015.2016, dotycząca projektu mpzp na obszarze Gminy Solec Kujawski, w częsci obrębów ewidencyjnych Przyłubie, Wypaleniska, Makowiska, Otorowo wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko

  • Nr karty/rok 10/2016
  • Rodzaj dokumentu opinie, uzgodnienia
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu opinia
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z dnia 26 lipca 2016r., NNZ.42.1.SK.2.2015.2016, dotyczy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Solec Kujawski, w częsci obrębów ewidencyjnych Przyłubie, Wypaleniska, Makowiska, Otorowo oraz prognozy oddziaływania na srodowisko
  • Obszar, którego dokument dotyczy Gmina Solec Kujawski - częsć obrębów ewidencyjnych Przyłubie, Wypaleniska, Makowiska, Otorowo (gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski)
  • Znak sprawy NNZ.42.1.SK.2.2015.2016
  • Dokument wytworzył Państwowy Powiatowy Inspektor Sanistarny w Bydgoszczy
  • Data dokumentu 26.07.2016
  • Dokument zatwierdził nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim, ul.23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski, budynek B, pokój nr 27
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://mst-solec-kujawski.rbip.mojregion.info/mpzp-na-terenie-gminy-solec-kujawski-w-czesci-obrebow-geodezyjnych-przylubie-wypaleniska-makowiska-otorowo/
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 5/I/2015; 6/I/2015; 9/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 22.08.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian