Oświadczenie o uznaniu ojcostwa

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa

  • Wydział Urząd Stanu Cywilnego
  • Termin załatwienia niezwłocznie
  • Osoba kontaktowa Justyna Żebrowska - Dudek
  • Miejsce załatwienia UM
  • Telefon kontaktowy 52 387 01 17
  • Miejsce odbioru pok. nr 7 UM w godzinach urzędowania
  • Wymagane dokumenty 1. wniosek,
   2. prawomocne postanowienie sądu o zaprzeczeniu ojcostwa w przypadku, gdy w sporządzonym już akcie urodzenia dziecka został wpisany jako ojciec - mąż matki, nie będący ojcem biologicznym dziecka,
   3. w przypadku uznania ojcostwa w stosunku do dziecka poczętego, kobieta dodatkowo składa zaświadczenie lekarskie o wysokości ciąży,
   4. do wglądu: dokumenty tożsamości rodziców.
  • Opłaty nie pobiera się
  • Tryb odwoławczy w przypadku odmowy – wniosek do sądu rodzinnego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa.
  • Uwagi

   Szczegółowe informacje znajdują się w Karcie Usług Nr 13 stanowiącej załącznik

  • Podstawa prawna

   Art. 72 – 83 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. kodeks rodzinny i opiekuńczy

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian