Podatki i opłaty

PAKIET POMOCOWY ZWIĄZANY Z KORONAWIRUSEM

Uchwała nr XVII/151/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 za część 2020 roku

załącznik nr 1 – wzór edytowalny

załącznik nr 2 – wzór edytowalny

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31.03.20 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
_____________________

Podatek od nieruchomości obowiązujący w roku 2020 i 2021:

Uchwała Nr XIII/102/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Druki obowiązujące od 1.07.2019 r.

IN – 1 – Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

ZIN-1 – załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIN – 2 – załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIN – 3 – załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane pozostałych podatników

DN – 1 – Deklaracja na podatek od nieruchomości

ZDN – 1 – załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.

ZDN – 2 – załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
UPL – 1P.

Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej – OPL – 1P

Pełnomocnictwo do doręczeń – PPD – 1.

Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń – OPD – 1.

Pełnomocnictwo szczególne – PPS – 1.

Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego – OPS – 1.

Uchwała Nr XXI/186/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości.
____________________
Podatek od nieruchomości obowiązujący w roku  2019:

Uchwała Nr XXXIV/294/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Druki obowiązujące do 30.06.2019 r.

Deklaracja na podatek od nieruchomości – DN-1.

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego IN-1.

Dane o podatnikach podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego Z-1.

Podatek od nieruchomości obowiązujący w 2018 roku:

Uchwała Nr XXXIV/294/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości obowiązujący w 2016 i 2017 roku:

Uchwała Nr XI/93/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

____________________

Podatek rolny obowiązujący od 2021 roku:

Uchwała Nr XXIII/202/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.

Podatek rolny obowiązujący od 2020 roku:

Uchwała Nr XIII/103/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.

Druki obowiązujące od 1.07.2019 r.

IR – 1 – informacja o gruntach

ZIR – 1 – załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIR – 2 – załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIR – 3 – załącznik do informacji o gruntach – dane pozostałych podatników

DR- 1 – deklaracja na podatek rolny

ZDR – 1 – załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDR – 2 – załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
UPL – 1P.

Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej – OPL – 1P

Pełnomocnictwo do doręczeń – PPD – 1.

Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń – OPD – 1.

Pełnomocnictwo szczególne – PPS – 1.

Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego – OPS – 1.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

____________________
Podatek rolny obowiązujący od 2019 roku:

Uchwała Nr LII/414/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 października 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.

Druki obowiązujące do 30.06.2019 r.

Deklaracja na podatek rolny – DR-1

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego – IN-1.

Dane o podatnikach podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego Z-1.

Podatek rolny obowiązujący w 2018 roku:

Uchwała Nr XXXIV/295/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.

Podatek rolny obowiązujący w 2017 roku:

Uchwała Nr XXI/185/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.

Podatek leśny obowiązujący w 2019 roku:

Druki obowiązujące do 30.06.2019 r.

Deklaracja na podatek leśny – DL-1.

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego IN-1.

Dane o podatnikach podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego Z-1.

Druki obowiązujące od 1.07.2019 r.

IL – 1 – informacja o lasach

ZIL – 1 – załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIL – 2 – załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIL – 3 – załącznik do informacji o lasach – dane pozostałych podatników

DL – 1 – deklaracja na podatek leśny

ZDL – 1 – załącznik do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDL – 2 – załącznik do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
UPL – 1P.

Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej – OPL – 1P

Pełnomocnictwo do doręczeń – PPD – 1.

Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń – OPD – 1.

Pełnomocnictwo szczególne – PPS – 1.

Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego – OPS – 1.

Klauzula informacyjna

Podatek od środków transportowych:

Uchwała Nr XXXIV/296/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XI/95/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Deklaracja na podatek od środków transportowych – DT – 1.

Załącznik do deklaracji DT-1/A.

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
UPL – 1P.

Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej – OPL – 1P

Pełnomocnictwo do doręczeń – PPD – 1.

Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń – OPD – 1.

Pełnomocnictwo szczególne – PPS – 1.

Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego – OPS – 1.

Opłata „śmieciowa”:

DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

Opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Solec Kujawski:

Uchwała Nr XI/96/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 listopada 2015 r.  w sprawie wprowadzenia określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.

_____________________
Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

Oświadczenie.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>