Podsumowanie do przyjętego dokumentu, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

  • Nr karty/rok 49/2020
  • Rodzaj dokumentu podsumowanie
  • Temat dokumentu podsumowanie do przyjętego dokumentu
  • Nazwa dokumentu Podsumowanie do przyjętego dokumentu, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Podsumowanie do przyjętego dokumentu, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  • Obszar, którego dokument dotyczy Otorowo ( gmina: Solec Kujawski, powiat: bydgoski )
  • Znak sprawy WIPP-BPP.6721.1.2019
  • Dokument wytworzył Burmistrz Solca Kujawskiego
  • Data dokumentu 15.09.2020
  • Dokument zatwierdził -
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim, budynek B, pokój nr 28
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu https://mst-solec-kujawski.rbip.mojregion.info/mpzp-terenu-polozonego-w-obrebie-ewidencyjny-otorowo-gmina-solec-kujawski/
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 52/2019, 54/2019, 11/2020, 12/2020, 13/2020, 14/2020, 15/2020, 47/2020, 48/2020
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 22.09.2020
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian