Podsumowanie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski – uchwała nr XIV/133/16 z dnia 18 marca 2016r. – art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008r.

  • Nr karty/rok 3/2016
  • Rodzaj dokumentu inne dokumenty
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu Podsumowanie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski (Uchwała Nr XIV/133/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 marca 2016r.) - art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008r.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Podsumowanie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski (Uchwała Nr XIV/133/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 marca 2016r.) - zostało sporządzone na podstawie Ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziaływania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) w szczególnosci art. 55 ust. 3, który zawiera zakres podsumowania.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Gmina Solec Kujawski
  • Znak sprawy WIPP-BPP.6720.1.2015
  • Dokument wytworzył Wykonawca opracowania zmiany Studium: Pracownia Urbanistyczna AWJ Wojciech Jaworski, ul.Jarmużowa 3, 85-410 Bydgoszcz
  • Data dokumentu 18.03.2016
  • Dokument zatwierdził Rada Miejska w Solcu Kujawskim
  • Data zatwierdzenia dokumentu 18.03.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim, ul.23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski, budynek B, pokój nr 27
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://www.bip.soleckujawski.pl/strona-884-zmiana_studium_uwarunkowan_i_kierunkow+zmiana_studium_uwarunkowan_i_kierunkow.html
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 1/C/2016; 2/C/2016; 2/F/2015; 3/F/2015; 3/I/2015; 4/I/2015; 7/I/2015; 8/I/2015, 1/2016, 2/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 29.03.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak zastrzeżeń
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian