Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „wydobywanie kopaliny pospolitej – piasku ze złoża WYPALENISKA I”

  • Nr karty/rok 30/2017
  • Rodzaj dokumentu postanowienie
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "wydobywaniu kopaliny pospolitej - piasku ze złoża WYPALENISKA I" na części działki nr ew. 37/2, obręb Wypaleniska [Nr 0005], gm. Solec Kujawski
  • Obszar, którego dokument dotyczy Wypaleniska ( gmina: Solec Kujawski, powiat: bydgoski )
  • Znak sprawy ROŚiR.6220.23.2016
  • Dokument wytworzył Joanna Rompkowska
  • Data dokumentu 17.10.2017
  • Dokument zatwierdził Cezary Ball - Dyrektor Wydziału Utrzymania Miasta
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim, Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 86-050 Solec Kujawski, ul. Toruńska 8, bud. D, pok. nr 1, tel. 52/ 387 01 61
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 22/2016, 2/2018, 5/2018, 46/2019
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 18.10.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian