Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie Centrum Badawczo-Rozwojowego Recyklingu i Produkcji o obiegu zamkniętym w firmie Alpinus Chemia Sp. z o.o.”

  • Nr karty/rok 28/2017
  • Rodzaj dokumentu postanowienie
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie Centrum Badawczo-Rozwojowego Recyklingu i Produkcji o obiegu zamkniętym w firmie Alpinus Chemia Sp. z o.o.", na działkach nr ew. 747/24 i 747/23, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001], przy ul. Garbary w Solcu Kujawskim.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Solec Kujawski ( gmina: Solec Kujawski, powiat: bydgoski )
  • Znak sprawy ROŚiR.6220.1.6.2017
  • Dokument wytworzył Joanna Rompkowska
  • Data dokumentu 04.10.2017
  • Dokument zatwierdził Cezary Ball - Dyrektor Wydziału Utrzymania Miasta
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim, Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 86-050 Solec Kujawski, ul. Toruńska 8, bud. D, pok. nr 1, tel. 52/ 387 01 61
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 23/2017, 32/2017
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 04.10.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian