Postanowienie Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 czerwca 2016 r., znak: RL.6220.7.3.2016 – rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 249 na odcinku od drogi krajowej nr 80 w Czarnowie do ulicy Bydgoskiej w Solcu Kujawskim

Postanowienie Wójta Gminy Zławieś Wielka nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 249 na odcinku od drogi krajowej nr 80 w Czarnowie do ulicy Bydgoskiej w Solcu Kujawskim

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian