Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „droga krajowa nr 10 – część północna” w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – etap wyłożenia

  • Nr karty/rok 43/2021
  • Rodzaj dokumentu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tterenu „droga krajowa nr 10 – część północna” w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - etap wyłożenia
  • Temat dokumentu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tterenu „droga krajowa nr 10 – część północna” w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - etap wyłożenia
  • Nazwa dokumentu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tterenu „droga krajowa nr 10 – część północna” w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - etap wyłożenia
  • Obszar, którego dokument dotyczy Solec Kujawski ( gmina: Solec Kujawski, powiat: bydgoski )
  • Znak sprawy WIPP-BPP.6721.3.2018
  • Dokument wytworzył Instytut Rozwoju Miast i Regionów
  • Data dokumentu 05.02.2021
  • Dokument zatwierdził -
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski, Biuro Planowania Przestrzennego (budynek B, pok. nr 28)
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu https://mst-solec-kujawski.rbip.mojregion.info/mpzp-droga-krajowa-nr-10-czesc-polnocna-w-solcu-kujawskim/
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 23/2018, 25/2018, 23/2020, 41/2021, 42/2021
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 05.02.2021
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian