Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Toruńska – częsć północna” w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko – etap wyłożenia

Ogłoszenie Burmistrza Solca Kujawskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko

  • Nr karty/rok 5/2020
  • Rodzaj dokumentu projekt dokumentu - etap wyłożenia
  • Temat dokumentu Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Toruńska - częsć północna" w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko - etap wyłożenia
  • Nazwa dokumentu Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Toruńska - częsć północna" w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko - etap wyłożenia
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Toruńska - częsć północna" w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko - etap wyłożenia
  • Obszar, którego dokument dotyczy Solec Kujawski ( gmina: Solec Kujawski, powiat: bydgoski )
  • Znak sprawy WIPP-BPP.6721.4.2017
  • Dokument wytworzył AWJ Wojciech Jaworski
  • Data dokumentu 10.02.2020
  • Dokument zatwierdził -
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Biuro Planowania Przestrzennego, Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7, budynek B, pokój nr 28
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://mst-solec-kujawski.rbip.mojregion.info/mpzp-torunska-czesc-polnocna-w-solcu-kujawskim/
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 34/2018, 35/2018, 1/2019, 9/2019, 10/2019, 4/2020
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 17.02.2020
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian