Uchwała Nr XVII/153/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XVII/153/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Uchylony
  • Sesja XVII
  • Data podjęcia (podpisania) 17.06.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 12.07.2016
  • Data wejścia w życie 12.07.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 27.06.2016
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 2124
  • Nr aktu prawnego XVII/153/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) w związku z art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 250)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian