Protokoły z sesji RM kadencji 2014 – 2018

LIII sesji RM – 14 listopada 2018 r.

Protokół z LIII sesji RM z 14 listopada 2018 r. wraz z tabelą głosowania
lista obecności Radnych RM – zał. 1,
lista zaproszonych gości – zał. 2,
porządek obrad – zał. 3,

Załączniki w postaci podjętych uchwał znajdują się w zakładce „Akty prawne” – „Uchwały RM”

_____________________
LII sesji RM – 30 października 2018 r.

Protokół z LII sesji RM z 30 października 2018 r. wraz z tabelą głosowania
lista obecności Radnych RM – zał. 1,
lista zaproszonych gości – zał. 2,
porządek obrad – zał. 3,

Załączniki w postaci podjętych uchwał znajdują się w zakładce „Akty prawne” – „Uchwały RM”

___________________
LI sesji RM – 12 października 2018 r.

Protokół z LI sesji RM z 12 października 2018 r. wraz z tabelą głosowania
lista obecności Radnych RM – zał. 1,
lista zaproszonych gości – zał. 2,
porządek obrad – zał. 3,
sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od 22.06.2018 r. do 4.10.2018 r. – zał. 4,
informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na rok szkolny 2017/2018 – zał. 13.

Załączniki w postaci podjętych uchwał znajdują się w zakładce „Akty prawne” – „Uchwały RM”
___________________
L sesji RM – 20 września 2018 r.

Protokół z L sesji RM z 20 września 2018 r. wraz z tabelą głosowania
lista obecności Radnych RM – zał. 1,
lista zaproszonych gości – zał. 2,
porządek obrad – zał. 3,
– Informacja o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 r.  – zał. 4.


Załączniki w postaci podjętych uchwał znajdują się w zakładce „Akty prawne” – „Uchwały RM”

_______________________
XLIX sesji RM – 6 września 2018 r.

___________________________
XLVIII sesja RM – 30 sierpnia 2018 r.

Protokół z XLVIII sesji RM z 30 sierpnia 2018 r. wraz z tabelą głosowania
lista obecności Radnych RM – zał. 1,
lista zaproszonych gości – zał. 2,
porządek obrad – zał. 3,

Załączniki w postaci podjętych uchwał znajdują się w zakładce „Akty prawne” – „Uchwały RM”

_____________________
XLVII sesja nadzwyczajna RM – 21 sierpnia 2018r.

Protokół z XLVII sesji RM z 21 sierpnia 2018 r. wraz z tabelą głosowania
lista obecności Radnych RM – zał. 1,
lista zaproszonych gości – zał. 2,
porządek obrad – zał. 3,
wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej – zał. 4.

Załączniki w postaci podjętych uchwał znajdują się w zakładce „Akty prawne” – „Uchwały RM”

_________________________
XLVI sesja RM – 28 czerwca 2018 r.

Protokół z XLVI sesji RM z 28 czerwca 2018 r. wraz z tabelą głosowania
lista obecności Radnych RM – zał. 1,
lista zaproszonych gości – zał. 2,
porządek obrad – zał. 3,
pisemny wykaz interpelacji – zał. 4,
Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Solec Kujawski w okresie od 17 marca 2018 r. do 21 czerwca 2018 r. – zał. 5,
list referencyjny z Nadleśnictwa dla Fundacji JeKo – zał. 23.

Załączniki w postaci podjętych uchwał znajdują się w zakładce „Akty prawne” – „Uchwały RM”
_____________________
XLV sesja RM – 7 czerwca 2018 r.

Protokół z XLV sesji RM z 7 czerwca 2018 r. wraz z tabelą głosowania
lista obecności Radnych RM – zał. 1,
lista zaproszonych gości – zał. 2,
– porządek obrad – zał. 3,
– sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Solec Kujawski w 2017 roku – zał. 4,
– Informacja z wykonania w 2017 roku zadań w określonych w „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2014 – 2020 (+) – zał. 5
– Ocena wykonania w roku 2017 zadań ujętych w „Strategii Rozwoju MiG Solec Kujawski na lata 2014 – 2020 (+) – zał. 6
– Uchwała Nr 11/S/2018 Składu Orzekającego Nr 2 RIO w Bydgoszczy z dnia 16.04.2018 r. – zał. 8
– Informacja o stanie mienia komunalnego MiG Solec Kujawski za 2017 rok – zał. 9,
– Opinia Komisji Rewizyjnej z dnia 10.05.2018 r. w sprawie wykonania budżetu MiG Solec Kujawski za 2017 rok – zał. 10,
– Uchwała Nr 10/Kr/2018 Składu Orzekającego Nr 2 RIO w Bydgoszczy z dnia 22.05.2018 r. – zał. 11,
– Oświadczenie Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 7.06.2018 r. – zał. 13

Załączniki w postaci podjętych uchwał znajdują się w zakładce „Akty prawne” – „Uchwały RM”
_______________________
XLIV sesja RM – 24 maja 2018 r.

______________
XXIV sesja RM – 24 luty 2017 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian