Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku B Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, obejmujących prace termomodernizacyjne wskazane w audycie energetycznym i oświetleniowym oraz przebudowę obiektu, mającą na celu poprawę funkcjonalno-użytkową, których zakres określa szczegółowo projekt budowlano-wykonawczy pn.: Przebudowa z termomodernizacją budynku B Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski, który stanowi załącznik nr 11 do SIWZ.

3.02.2017 r. – Informacja z otwarcia ofert

24.02.2017r. – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

28.02.2017r. – Sprostowanie Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Gmina Solec Kujawski
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Z dotacji celowej
  • Data ogłoszenia 19.01.2017
  • Data składania ofert 03.02.2017
  • Godzina składania ofert 12:00
  • Data otwarcia ofert 03.02.2017
  • Godzina otwarcia ofert 12:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski, ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski, sekretariat
  • Numer UZP/TED 11052-2017
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian