Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia drogowego na terenie os.Leśnego w Solcu Kujawskim.

Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia drogowego wraz z doświetleniem  przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów na terenie os.Leśnego w Solcu Kujawskim w ramach projektu pn: modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Leśnego -energooszczędne oświetlenie w Gminie Solec Kujawski.

Projekt umowy po korekcie_11-01-2021r.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ_12-01-2021r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i pytania i odpowiedzi do SIWZ_18-01-2021r.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ i przesunięcie terminu składania ofert_21-12-2021r.

Pytania i odpowiedzi_26-01-2021r.

Informacja z otwarcia ofert_4-02-2021r

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_16-02-2021r.

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Gmina Solec Kujawski
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 31.12.2020
  • Data składania ofert 28.01.2021
  • Godzina składania ofert 12:00
  • Data otwarcia ofert 28.01.2021
  • Godzina otwarcia ofert 12:15
  • Miejsce złożenia oferty Siedziba Zamawiającego kancelaria- biuro podawcze, pokój nr 1
  • Numer UZP/TED 77772441-N-2020
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian