Przetarg nieograniczony na „Budowę ulicy Ogrodowej w Solcu Kujawskim.”

Przetarg nieograniczony na „Budowę ulicy Ogrodowej  oraz drogi gminnej 051095C w Solcu Kujawskim.

Zamawiający udostępnia w załącznikach do pobrania STWiOR_11_10_12017r.

Pytania o odpowiedzi do SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert_19_10_2017r.

Informacja z otwarcia ofert 30_10_2017r

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 29-11-2017r

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Gmina Solec Kujawski
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 09.10.2017
  • Data składania ofert 24.10.2017
  • Godzina składania ofert 12:00
  • Data otwarcia ofert 24.10.2017
  • Godzina otwarcia ofert 12:15
  • Miejsce złożenia oferty Siedziba Zamawiającego kancelaria- punkt podawczy, pokój nr 1
  • Numer UZP/TED 599308-N-2017
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian