Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 12 w Solcu Kujawskim

Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 12 w Solcu Kujawskim

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż stolarki okiennej oraz drzwiowej wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z demontażem istniejących okien i drzwi, przygotowaniem otworów do osadzenia nowych okien i drzwi oraz wykonaniem obróbek po ich osadzeniu od strony zewnętrznej. Wykaz stolarki objętej zamówieniem oraz wymagania Zamawiającego zawiera załącznik nr 8 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

Informacja z otwarcia ofert 28.04.2017

Zamawiający koryguje kwotę najkorzystniejszej oferty:

kwota podane w zawiadomieniu o wyborze: 104 342,34 PLN

winno być: 104 342,56 PLN

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Dostawy
  • Zamawiający Gmina Solec Kujawski
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Z dotacji celowej
  • Data ogłoszenia 19.04.2017
  • Data składania ofert 28.04.2017
  • Godzina składania ofert 12:00
  • Data otwarcia ofert 28.04.2017
  • Godzina otwarcia ofert 12:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski, ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski, sekretariat
  • Numer UZP/TED 68616-2017
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian